moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน ปีงบประมาณ 2560
   

         

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2559 คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559  คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560  คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560  คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560  คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560 คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560  คลิกที่นี่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560 คลิกที่นี่

 


 
ข้อมูลข่าววันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ่าน 29 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560