:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
     ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
   

 

นางกนกพร อู่ทองมาก
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
089-4607085

นายพินิจ บัวงามดี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
085-0523533

นายเชน บุญเผือก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
089-9071501

ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
081-9629208นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081 - 9626965

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
089-7087726

 

นางสาวดลภูมิญ์ รังสีศิริดลธ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
081-9716155

 


 
ข้อมูลข่าววันที่ 23 มกราคม 2554 ผู้อ่าน 2100 คน

 


 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 27 กรกฏาคม 2560