:: เนื่องจากพบปัญหาการบุกรุกของมัลแวร์ผ่านเว็บการเงินฯ เว็บกลุ่มอำนวยการ เว็บหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบถึงเว็บให้บริการต่างๆ อาทิเว็บตรวจสอบเงินเดือน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเว็บดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข..จึงเรียนมาเพื่อทราบ ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           ประชุมผู้ปกครองเรียนรวม
 
          

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุม อบรมครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) โดยมี นายอุทัย  ไทยกรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียให้การต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแล บำบัด ฟื้นฟู เสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเรียนรวมและบุตรหลานที่อยู่ที่บ้าน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับคุณครู โดยมีแพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายสมบัติ ลำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซุปเปอร์คิดส์ เป็นวิทยากร โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน    

ข่าว/ภาพโดย  ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงาน ประชาสัมพันธ์

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 141 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

ศุกร์ 22 กันยายน 2560