moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           ประชุมผู้ปกครองเรียนรวม
 
          

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุม อบรมครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) โดยมี นายอุทัย  ไทยกรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียให้การต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแล บำบัด ฟื้นฟู เสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเรียนรวมและบุตรหลานที่อยู่ที่บ้าน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับคุณครู โดยมีแพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายสมบัติ ลำคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซุปเปอร์คิดส์ เป็นวิทยากร โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน    

ข่าว/ภาพโดย  ภัทรสุดา เล่าเฮ้ย นักศึกษาฝึกงาน ประชาสัมพันธ์

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 158 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560