moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
           ชีววิถีเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
 
          
ซึ่งโครงการชีววิถีเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนและเยาวชนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน ชุมชนรอบสำนักงานการไฟฟ้า หรือชุมชนอยู่ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่มีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบด้านชีววิถีให้เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติทั้งด้านปศุสัตว์ ประมงและการเกษตร โดยใช้จุลินทรีย์ในระบบบำบัด  โดยในเบื้องต้นฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือใช้งบประมาณสนับสนุน 7 หมื่นบาทและจะเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการต่อไป
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน [ 93 ] คน
 

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560