:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 30 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2      
     
       
เรียน     ผู้บริหารโรงเรียน และผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล  DMC ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 
            สพฐ. เปิดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 30 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 ให้โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล
- ย้ายเข้า ย้ายออก แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีการเคลื่อนไหวหลัง 10 พฤศจิกายน 2559
- ทำข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
- ทำข้อมูลนักเรียนสอบได้/สอบตก รวมถึงข้อมูลการศึกษาต่อในรอบสิ้นปีการศึกษา
- ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน
 
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล คลิกที่นี่
วันที่ 03 พฤษภาคม 2560 ผู้อ่าน 317 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 22 สิงหาคม 2560