moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 

                    สพป.พิษณุโลก เขต 1   ขอแจ้ยังไม่ได้รับรายงานตามแบบจำแนกและแบบรายงานผลการดำเนินงานจากสถานศึกษาของท่าน ใคร่ขอร่วมมือจากท่านได้กรอกข้อมูลตามแบบจำแนกและแบบรายงานตามรายละเอียดดังที่แนบที่ส่งมาด้วยนี้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งกลับคืนให้สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อส่งรายงานกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่

วันที่ 08 พฤษภาคม 2560 ผู้อ่าน 494 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560