:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ประกาศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560      
     
       
ข่าวประชาสัมพันธ์...
              โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 2 และ รางวัลที่ 3 สำหรับการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2560 ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
              ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน และครูผู้ฝึกซ้อม มารับเงินรางวัล และเกียรติบัตร ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล  สพป.พล.1  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (กรุณาให้นักเรียนนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนามาเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล)
 
ขอบคุณค่ะ
ศน.ปิยนารถ สุขม่วง
 
เอกสารแนบ คลิกที่นี่
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผู้อ่าน 297 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 23 กรกฏาคม 2560