moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ประกาศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560      
     
       
ข่าวประชาสัมพันธ์...
              โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 2 และ รางวัลที่ 3 สำหรับการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2560 ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
              ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน และครูผู้ฝึกซ้อม มารับเงินรางวัล และเกียรติบัตร ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล  สพป.พล.1  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (กรุณาให้นักเรียนนำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนามาเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล)
 
ขอบคุณค่ะ
ศน.ปิยนารถ สุขม่วง
 
เอกสารแนบ คลิกที่นี่
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผู้อ่าน 390 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2560