moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ และการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560       
     
       

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้รับใบอนุญาต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ และการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดของท่านทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ คลิ๊กที่นี่

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้อ่าน 342 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560