:: ขณะนี้ระบบกรอก ข้อมูล 10 มิ.ย.60 ให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่28 มิ.ย.ถึง10 พ.ย.60) ขอให้โรงเรียนในสังกัดสพป.พล.1 ดำเนินการให้เรียบร้อย::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ข้อมูล 10 มิ.ย.60 เปิดให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่วันนี้ 28 มิ.ย.ถึงวันที่ 10 พ.ย.)       
     
       
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 
 
       ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่วันนี้ 28 มิ.ย.ถึงวันที่ 10 พ.ย.) 
สำหรับโรงเรียนให้มีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
     -  สามารถดำเนินการย้ายเข้า - ย้ายออกนักเรียนที่มีการเคลื่อนไหวหลัง 10 มิ.ย. 2560
     - โรงเรียนที่ทำข้อมูลไม่ทันรอบ 10 มิ.ย. มีนักเรียนตกหล่นกรอกไม่ทัน ให้กรอกข้อมูลเพิ่มได้ทันที
     - โรงเรียนที่ทำข้อมูลยืนยันมาแล้วแต่ไม่ยอมตรวจสอบอายุนักเรียนที่กรอกวันเกิดผิด ติดตัวแดงมาทำให้มีนักเรียนอายุขวบเดียวหรือเป็นหมื่นปี ให้รีบแก้ไขโดยด่วน
    - ตรวจสอบกรอกประเภทนักเรียนที่เลือกผิดประเภท
     - ตรวจสอบข้อมูลความด้อยโอกาส
    - ตรวจสอบนักเรียนที่กรอกเพศผิด
    - ตรวจสอบนักเรียนที่ใส่ชั้นเรียนผิด
    - ตรวจสอบบัตรประชาชนนักเรียน
    - ตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียน
    ในช่วงเดือน 10 - 11 จะมีการล้างข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง และให้กรอกใหม่ทั้งหมด โดยจะแจ้งแนวทางดำเนินการอีกครั้งในภายหลัง
 
เอกสารแนบ คลิกที่นี่
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ผู้อ่าน 364 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พฤหัสบดี 27 กรกฏาคม 2560