moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ข้อมูล 10 มิ.ย.60 เปิดให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่วันนี้ 28 มิ.ย.ถึงวันที่ 10 พ.ย.)       
     
       
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1 
 
       ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ทำข้อมูลรอบเทอม 2 (ตั้งแต่วันนี้ 28 มิ.ย.ถึงวันที่ 10 พ.ย.) 
สำหรับโรงเรียนให้มีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
     -  สามารถดำเนินการย้ายเข้า - ย้ายออกนักเรียนที่มีการเคลื่อนไหวหลัง 10 มิ.ย. 2560
     - โรงเรียนที่ทำข้อมูลไม่ทันรอบ 10 มิ.ย. มีนักเรียนตกหล่นกรอกไม่ทัน ให้กรอกข้อมูลเพิ่มได้ทันที
     - โรงเรียนที่ทำข้อมูลยืนยันมาแล้วแต่ไม่ยอมตรวจสอบอายุนักเรียนที่กรอกวันเกิดผิด ติดตัวแดงมาทำให้มีนักเรียนอายุขวบเดียวหรือเป็นหมื่นปี ให้รีบแก้ไขโดยด่วน
    - ตรวจสอบกรอกประเภทนักเรียนที่เลือกผิดประเภท
     - ตรวจสอบข้อมูลความด้อยโอกาส
    - ตรวจสอบนักเรียนที่กรอกเพศผิด
    - ตรวจสอบนักเรียนที่ใส่ชั้นเรียนผิด
    - ตรวจสอบบัตรประชาชนนักเรียน
    - ตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียน
    ในช่วงเดือน 10 - 11 จะมีการล้างข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง และให้กรอกใหม่ทั้งหมด โดยจะแจ้งแนวทางดำเนินการอีกครั้งในภายหลัง
 
เอกสารแนบ คลิกที่นี่
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ผู้อ่าน 491 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560