moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "สมุดพกเพื่อเตือนสิทธิสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ"      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1 (ตามรายชื่อแนบ)

            สพป.พิษณุโลก เขต 1 ขอแจ้งให้ท่นแจ้งแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมโครงการอบรม "สมุดพกเพื่อเตือนสิทธิสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ" ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักคลังเขต 6 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

เอกสารแนบ คลิกที่นี่

วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ผู้อ่าน 547 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560