:: ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม Training OBEC ศึกษารายละเอียดการยืมเงิน/ส่งรายงานการเดินทาให้ละเอียดก่อนส่งเบิกเงิน ::


moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ไฟล์ ppt สำหรับการอบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โดยใช้แนวคิด STEM Education      
     
       

 

ไฟล์ อบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม

โดยใช้แนวคิด STEM Education 

ใน วันที่ 21 - 22  กรกฎาคม  2560

ณ ห้องประชุมแม่จันหอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

 

เอกสารประกอบการอบรม

ไฟล์ ppt ผศ.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์   (ข้อ 1 และ 2)

1.การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จังหวัดพิษณุโลก คลิกที่นี่

2.Nutrition STEM ED นักโภชนาการน้อย คลิกที่นี่

 

เอกสารเพิ่มเติม

3.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  คลิกที่นี่

4.นักโภชนาการน้อย STEM คลิกที่นี่

5.ตัวอย่างกิจกรรมสะเต็มระดับประถม  คลิกที่นี่

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ผู้อ่าน 542 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

อังคาร 22 สิงหาคม 2560