moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
เอกสารแต่งตั้งกรรมการ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

1.ให้โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 

 

2.แบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เป็บแบบที่ สพฐ.กำหนดให้ (วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2)ข.)

 

เอกสารประกอบ คลิกที่นี่

 

วันที่ 06 กันยายน 2560 ผู้อ่าน 644 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560