moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘
ข้อมูล ๑๐ พ.ย.๕๘
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ภาษี2558
ข่าวปฏิรูปการศึกษา
คู่มือDMC ๕๙
คู่มือEMIS ๕๙
คู่มือสิ่งก่อสร้าง ๕๙
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐
trainingobec
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562      
     
       

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เอกสารประกอบ ดังนี้

1.คู่มือการจัดตั้งงบปี 2562 คลิกที่นี่

2.แบบฟอร์มขอตั้งงบฯ ครุภัณฑ์ คลิกที่นี่

3.แบบฟอร์ของตั้งงบฯ สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) คลิกที่นี่

4.แบบฟอร์มขอตั้งงบฯ สิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) คลิกที่นี่

5.คู่มือ ปร4, ปร.5 และ ปร.6   ซ่อมแซมปรับปรุง  คลิกที่นี่

วันที่ 04 ตุลาคม 2560 ผู้อ่าน 701 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 18 ตุลาคม 2560