moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบเลขบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน      
     
       
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 
            ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ ดำเนินการตรวจสอบเลขบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนว่า ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยด่วน. เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
 
เอกสารแนบ คลิกที่นี่
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ่าน 296 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560