moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา      
     
       

เรียนท่านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สพป.พล.1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งท่านและข้าราชการในสังกัดเป็นคณะกรรมการฯ ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอความกรุณาท่านและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง 
              ► คำสั่งที่ 417/2560 
คลิกรายละเอียด
              ► คำสั่งที่ 418/2560 คลิกรายละเอียด

              ► สถานที่จัดการแข่งขัน คลิกรายละเอียด
              ► สถานที่จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก คลิกรายละเอียด

              ► ข้อมูลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โรงเรียนจ่าการบุญ คลิกรายละเอียด
 

และขอความกรุณาทุกท่านติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://www.http://north67.sillapa.net/sp-plk1

ขอบคุณครับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ่าน 1056 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560