moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่เกี่ยวข้อง

          ขอแจ้งผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าไปร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร คลิกรายละเอียด

           สำหรับรายละเอียดการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดูได้ที่เว็บไซต์
http://north67.sillapa.net/sp-plk1/  รายละเอียดข้อมูลระะดับภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ดูได้ที่เว็บไซต์ http://north67.sillapa.net/ 

 

 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ่าน 502 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560