moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการและครูที่รับผิดชอบทุกโรงเรียน

            ขอความกรุณาท่านได้เข้าไปตรวจสอบชื่อโรงเรียน นักเรียน และครูผู้ควบคุม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ให้ถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้ง ก่อนที่จะโอนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบไปให้จังหวัดกำแพงเพชร หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้ง สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภายในวันที่ 17 พ.ย.2560 ทางเว็บไซต์ http://north67.sillapa.net/sp-plk1/?name=index

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ่าน 412 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560