moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโรงเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      
     
       

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรีย

           ตามหนังสือ ที่ ศธ 041012/ว 5519 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2560 เรื่อง การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร มีข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนในรายการ/กิจกรรมที่โรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือ คือ ทุกรายการต้องได้คะแนน 80 ขึ้นไป ตามหนังสือดังกล่าวมีข้อผิดพลาดของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดยางฯ โรงเรียนวัดยางเอนฯ โรงเรียนผดุงราษฎร์ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง โรงเรียนวัดปรือกระเทียม โรงเรียนบ้านพลายชุมพล และโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ขอให้ใช้เอกสารฉบับนี้แทนเอกสารที่ส่งมาด้วยฉบับเดิม คลิกรายละเอียด

ต้องขออภัยและขอขอบคุณ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ่าน 395 คน
 


ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560