moepl
??????????????????????????
เกี่ยวกับสำนักงาน
เกี่ยวกับบุคลากร
ผลงานวิชาการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ความถนัดด้านอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป ๑๐ มิ.ย.๕๙
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๕๙
แผนปฏิบัติการ ๖๐
guide60
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๖๐ (เทอม ๑)
trainingobec
รายงานผลเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานระบบบัญชี
รายงานการจัดซื้อประจำเดือน
ข้อมูลนักเรียน ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ (เทอม ๒)
 
 
 
 
 
 
 
update : 13/11/2011
 
หัวข้อกระทู้ โดย view ผู้ตอบ วัน-เดือน-ปี
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร-ประชาอุปถัมภ์) 34 1 12 ธันวาคม 2560
สมัครครู นางสาวพัชราวรรณ กงพุฒ 194 0 21 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนไหนต้องการครูเอกปฐมวัยบ้างค่ะมีประสบการณ์สอนค่ะ อรัญญา 58 0 13 พฤศจิกายน 2560
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาไทย โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 200 3 31 ตุลาคม 2560
โรงเรียนไหนขาดครูดนตรีบ้างครับ (ได้ทั้งไทยและสากล) วิทวัส คงมงคล 58 1 29 ตุลาคม 2560
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย และเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 200 4 25 ตุลาคม 2560
โรงเรียนไหนรับสมัครครูอัตราจ้างเอกวิทยาศาสตร์บ้างคะ PP 50 0 21 ตุลาคม 2560
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8(บ้านมะขามสูง)รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย พรลภัส 171 2 19 ตุลาคม 2560
โรงเรียนวัดกรมธรรมื รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 245 0 18 ตุลาคม 2560
โรงเรียนวัดอรัญญิก รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดอรัญญิก 123 0 16 ตุลาคม 2560
รร.ไหนรับครูสังคมศึกษามีประสบการณ์สอน 4 ปี สอนประถม-มัธยม แจน 36 0 15 ตุลาคม 2560
รายละเอียกการสอบ American Mathematics Olympiad 2017 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 31 0 20 กันยายน 2560
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ธุรการโรงเรียนวัดวังเป็ด 40 0 18 กันยายน 2560
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 139 3 14 กันยายน 2560
ตรวจสอบเงินเดือนเข้าระบบไม่ได้ค่ะ slip 32 0 12 กันยายน 2560
การเบิกเงิน training obec การเงิน เขต 1 75 0 31 สิงหาคม 2560
TEPE Online จะให้ทำอย่างไร ปรเมศวร์ ศรีปา 98 0 31 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดโป่งหม้อข้าว 158 3 30 สิงหาคม 2560
การส่งเบิกค่าเช่าบ้าน การเงิน เขต 1 37 0 29 สิงหาคม 2560
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง งบ สพฐ. โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 80 1 22 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการบำนาญไม่ได้ ครูบำนาญบางระกำ 33 0 15 สิงหาคม 2560
ต้องการสมัครครูอัตราจ้างครับ นายสนั่น เชียงของ 141 0 06 สิงหาคม 2560
การอบรม TEPE ONLINE กาญจนา 189 2 05 สิงหาคม 2560
ครูการศึกษาพิเศษ Aun 79 0 03 สิงหาคม 2560
โรงเรียนไหนรับครูสังคมบ้างครับ Chayanan 50 0 03 สิงหาคม 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ test-blueprint ศูนย์ PEER Center ร.ร. วัดศรีวิสุทธารามฯ 133 5 25 กรกฏาคม 2560
หนังสือคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) อนงค์ 53 0 21 กรกฏาคม 2560
รับสมัครครูเอกภาษาไทยจำนวน 1 ตำแหน่ง โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร-ประชาอุปถัมภ์) 124 0 21 กรกฏาคม 2560
ส่งชื่อท่านผู้บริหารรร.และครูอบรม PLC 2560 ศน.วรากร ขวัญเมือง 539 115 17 กรกฏาคม 2560
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ไม่จบเอก ประจำปี 2560 ศน.วรากร ขวัญเมือง 608 61 13 มิถุนายน 2560
โรงเรียนวัดศรีวนาราม ประกาศรับสมัคร ครูสอนดนตรีไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ 89 1 29 พฤษภาคม 2560
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกพลศึกษา ธุรการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ 83 0 26 พฤษภาคม 2560
รับสมัครครูชาวต่างชาติ รัชดาพร คำมา 37 0 20 พฤษภาคม 2560
รับอัตราจ้างปฐมวัย บุคลากร 104 2 16 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ธุรการ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 78 1 11 พฤษภาคม 2560
ครูปฐมวัย ครูปอฐมวัยค่ะ 42 1 09 พฤษภาคม 2560
ต้องการสมัครครูภาษาอังกฤษ Teacher Eng. 64 0 08 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัยและเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 72 1 01 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาลี บวบมี 21 0 26 เมษายน 2560
โรงเรียนไหนรับสมัครครูอัตราจ้างบ้างคะ กนกอร 34 0 19 เมษายน 2560
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย ต.ง. 36 0 08 เมษายน 2560
โรงเรียน ไหน รับครูอัตราจ้าง ภาษาไทยไหมค่ะ Meay 27 0 07 เมษายน 2560
ผลสอบ NT ปี 58 ผุ้รอคอย 17 0 06 เมษายน 2560
โรงเรียน icu ผู้รอคอย 61 0 21 กุมภาพันธ์ 2560
ขอให้ทางเขต1ลงหนังสือรับรองการหักภาษี นายทองหล่อ ดารายิ้มฤทธิ์ 71 0 06 กุมภาพันธ์ 2560
ระบบการจ่ายตรงเงินเดือนครู ครูชายทุ่ง 285 1 28 มกราคม 2560
การเขียนย้ายของข้าราชกาารครู(ครูผู้สอน) ครูผู้สอนที่ประสงค์เขียนย้าย 551 2 31 ธันวาคม 2559
ขอแจ้งข่าวมรณกรรม คุณแม่ อาภรณ์ พจมี มารดาของ นางสิญาธร นิธิภัทรโรจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทรีย์ โรงเรียนวัดอินทรีย์ 60 2 29 ธันวาคม 2559
ขั้นเงินเดือนเดือนตุลาคม ครูเขต.1 508 1 10 พฤศจิกายน 2559
สอบถามเรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง คศ.2 คศ.2 233 0 09 พฤศจิกายน 2559
  
หน้าที่   
: : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๑

 

พุธ 13 ธันวาคม 2560